Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3685. Pravilnik o spremembah Pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč, stran 10591.

  
Na podlagi petega odstavka 23. člena in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15) in četrtega odstavka 156. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) ter drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B)) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč 
1. člen 
V Pravilniku o označevanju čebelnjakov in stojišč (Uradni list RS, št. 117/08 in 55/13) se v tretjem odstavku 6. člena beseda »šest« nadomesti z besedo »dveh«.
2. člen 
V petem odstavku 8. člena se beseda »šest« nadomesti z besedo »dveh«.
3. člen 
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vsak čebelar je dolžan v register čebelnjakov sporočiti podatke o številu čebeljih družin, ki jih ima v lasti v posameznih čebelnjakih na dan 15. april in 31. oktober. Podatke je treba sporočiti najpozneje do 1. decembra za oba datuma iz prejšnjega stavka. Sporoča se število vseh čebeljih družin, vključno z rezervnimi družinami, ki jih ima čebelar v lasti na dan popisa.«.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-337/2015
Ljubljana, dne 17. novembra 2015
EVA 2015-2330-0118
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost