Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3682. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek, stran 10584.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 9. redni seji dne 27. 11. 2015 sprejel
S K L E P 
o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek 
1. 
V Osnovni šoli Podčetrtek, Enoti vrtec Podčetrtek, se izvajajo dnevni programi vzgoje in varstva predšolskih otrok v trajanju 5–10 ur.
Cena programa je:
– za 1. starostno obdobje 447,78 EUR
– za 2. starostno obdobje 367,39 EUR
– kombinirana skupina 384,31 EUR.
2. 
Dnevna cena prehrane je 1,70 EUR.
3. 
Plačilo staršev se obračunava po Pravilniku o plačilu staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A).
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 12. 2015 dalje.
Št. 032-066/2015
Podčetrtek, dne 30. novembra 2015
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost