Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3678. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Podčetrtek, stran 10583.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 86/08, 79/09, 51/10) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10), je Občinski svet Občine Podčetrtek na 9. redni seji dne 27. 11. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Podčetrtek 
1. člen 
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 42/07).
2. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Podžupan se uvrsti v 17. plačni razred. Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnega podžupana znaša 50% obračunane osnovne plače poklicnega podžupana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo«.
3. člen 
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
10.a člen 
»Predsednikom svetov krajevnih skupnosti se izplača letna nagrada za opravljeno delo v višini ene in pol povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta.
Krajevne skupnosti se razdelijo v naslednje skupine:
– v prvi skupini KS, ki imajo nad 1000 prebivalcev, 100%,
– v drugi skupini KS, ki imajo manj kot 1000 prebivalcev, 66,66%.
Letna nagrada se izplača v drugi polovici leta, vendar najkasneje do 30. novembra tekočega leta.«
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016.
Št. 032-061/2015
Podčetrtek, dne 30. novembra 2015
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost