Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3669. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec, stran 10573.

  
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 9. redni seji dne 19. novembra 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec 
1. člen 
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 11/12) se dopolni tako, da se za 14. členom doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
(začasno sofinanciranje) 
(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ se lahko programi športa sofinancirajo na osnovi pogodbe o začasnem sofinanciranju. Pogodba se lahko sklene samo z izvajalci LPŠ, ki so imeli enake dejavnosti sofinancirane že v preteklem koledarskem letu in je izvajalec vložil zahtevo po začasnem sofinanciranju.
(2) Pogodba določi način in višino sofinanciranja dejavnosti. Višina začasnega sofinanciranja skupaj ne sme preseči ene tretjine pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec prejel za svoje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu.
(3) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ za tekoče koledarsko leto se že nakazana sredstva poračunajo.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 650-01-0011/2015
Žalec, dne 19. novembra 2015
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost