Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3667. Sklep o določitvi območij uvedbe časovno omejenega parkiranja – modre cone in plačila občinske takse za parkiranje na javnih in urejenih parkiriščih v Slovenj Gradcu, stran 10570.

  
Župan Mestne občine Slovenj Gradec izdaja na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/2015 – ZUUJFO), 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 43/08, 53/10, 66/15) in 9., 12., 36., 41. in 44. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/95, 33/97, 71/97, 56/98, 78/99, 59/00, 58/01, 79/06, 110/09, 23/11)
S K L E P 
o določitvi območij uvedbe časovno omejenega parkiranja – modre cone in plačila občinske takse za parkiranje na javnih in urejenih parkiriščih v Slovenj Gradcu
1. člen 
Javna parkirišča se razdelijo na naslednje parkirne cone:
I. cona zajema:
– parkirišče na Glavnem trgu na katerem je uvedeno plačilo parkirnine.
II. cona zajema:
– parkirišča pri Upravni enoti, za bivšim Hotelom Pohorje, na Vorančevem trgu, na Gosposvetski cesti, na Iršičevi ulici, na Meškovi ulici, za Kulturnim domom in na Šolski ulici ob Rotenturnu. V II. coni se uvede plačilo parkirnine preko parkirnega avtomata.
III. cona zajema:
– parkirišča na Avtobusni postaji, pri bivši Nami, Partizanski ulici, v Cankarjevi ulici pred Glasbeno šolo in parkirišče ob poslovni stavbi bolnišnice na Gosposvetski cesti. V III. coni se uvede območje kratkotrajnega parkiranja, kjer je parkiranje dovoljeno do dveh ur, razen na parkirišču ob poslovni stavbi bolnišnice na Gosposvetski cesti, kjer je parkiranje dovoljeno do 30 minut.
IV. cona zajema:
– vsa ostala javna parkirišča.
2. člen 
Abonma za stanovalce v I. coni znaša 100 € za eno leto.
Abonma za stanovalce I. cone, ki dovoljuje parkiranje le v II. in III. coni, znaša 15 € za eno leto.
Za pravne osebe – javne službe 200 € za eno leto.
3. člen 
Abonma za stanovalce v II. coni in III. coni znaša 15 € za eno leto.
Abonma za II. cono in III. cono znaša 230 € za eno leto in dovoljuje parkiranje v obeh conah.
Rezerviran parkirni prostor s talno označbo »R« znaša 1.200 € za eno leto.
4. člen 
Rezerviran parkirni prostor s talno označbo »R« v IV. coni znaša 600 € za eno leto.
5. člen 
Abonma za vse parkirne cone znaša 360 € za eno leto.
6. člen 
S parkirnim abonmajem ni dovoljeno parkirati na parkirišču pred Rotenturnom (5 parkirnih mest), na Gosposvetski cesti in ob poslovni stavbi bolnišnice na Gosposvetski cesti.
7. člen 
Referat za promet določi način izdaje abonmajev in nadzoruje njihovo izdajo in uporabnike abonmajev.
8. člen 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep št. 34002-03/99 z dne 26. 9. 2015, Uradni list RS, št. 72/12.
9. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34002-03/1999
Slovenj Gradec, dne 16. novembra 2015
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost