Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3658. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra, stran 10558.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, popr. 14/05 popr.) in 8., 15., 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 8. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel
S K L E P 
I. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 1724/3 – pot v izmeri 523 m2, vpisana pri ZKV št. 356, parc. št. 1725/7 – pot v izmeri 378 m2, in parc. št. 1725/5 – pot v izmeri 20 m2 prav tako vpisane pri ZKV št. 356.
II. 
Zemljišču parc. št. 1724/3, parc. št. 1725/7, in parc. št. 1725/5, k.o. Ter preneha status javnega dobra. Parc. št. 1724/3, 1725/7 in parc. št. 1725/5 se odpišejo od vl. št. 356, k.o. Ter, se vpišejo v vložek št. - iste k.o., kjer je vknjižena lastninska pravica na ime Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, matična št. 5883733.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 007-10/2015
Ljubljana, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost