Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3650. Sklep o začetku postopka dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN) Kobarid, stran 10540.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in 80 /03) je župan Občine Kobarid sprejel
S K L E P 
o začetku postopka dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN) Kobarid 
1. ocena stanja in razloge za pripravo prostorskega načrta 
Predlog za spremembo in dopolnitev OPN Kobarid po hitrem postopku je posledica glede izvajanja OPN v upravnih postopkih, zaradi nedvoumnosti.
2. območje prostorskega načrta 
Območje dopolnitve OPN Kobarid se nanaša na 58. člen odloka.
3. način pridobitve strokovnih rešitev 
Kolikor področni zakon oziroma odlok nekega postopka ne ureja, se uporablja ZUP in področni zakon. S spremembo in dopolnitvijo akta ne spreminjamo osnovne podrobne namenske rabe in tudi ne posegamo v prostorsko izvedbene pogoje. S spremembami tudi ne posegamo v pravice nosilcev urejanja prostora, tako da ni potrebno pridobiti smernic in mnenj.
4. roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz 
Faza
Nosilec
Rok
Sklep o pričetku postopka in objava v Uradnem listu RS 
župan, občina
7 dni 
Javna razgrnitev in javna obravnava
občina
15 dni 
Stališča do pripomb
načrtovalec, občina, župan
7 dni 
Sprejem odloka in objava v uradnem glasilu skupaj z datumom in številko sklepa vlade
občina
30 dni
5. Občinska uprava 
Sklep o začetku dopolnitve občinskega prostorskega načrta Kobarid se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v svetovnem spletu in posreduje Ministrstvu za infrastrukturo in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3500-1/08
Kobarid, dne 27. novembra 2015
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost