Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3641. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, stran 10535.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 9. redni seji dne 24. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (Uradni list RS, št. 14/97 in 114/04), se v šestnajsti alineji prve točke četrtega odstavka 2. člena, za besedo »potrebščinami«, črta pika, ki se jo nadomesti z vejico, ter se za vejico doda nova sedemnajsta alineja, ki se glasi:
»– izvajanje programov socialne vključenosti.«
2. člen 
V tretjem odstavku 11. člena se za osemintrideseto alinejo črta pika, ki se jo nadomesti z vejico in doda nova devetintrideseta alineja, katere besedilo se glasi:
»– 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 605-1/1997
Črnomelj, dne 24. novembra 2015
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost