Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3640. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerknica, stran 10534.

  
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 8. redni seji dne 19. 11. 2015 sprejel
S K L E P 
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerknica 
1. člen 
Občinski svet Občine Cerknica potrdi Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerknica, ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske javne službe JP Komunala Cerknica d.o.o., z datumom izdelave november 2015.
2. člen 
Potrdi se višina omrežnine obveznih občinskih javnih gospodarskih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerknica:
Odvajanje 2016
Čiščenje 2016
DN ≤ 20
9,2841
7,1920
20 < DN < 40
27,8524
21,5759
40 ≤ DN < 50
92,8414
71,9196
50 ≤ DN < 65
139,2621
107,8794
65 ≤ DN < 80
278,5243
215,7587
80 ≤ DN < 100
464,2071
359,5979
100 ≤ DN < 150
928,4142
719,1958
150 ≤ DN
1.856,8284
1.438,3915
3. člen 
Občina Cerknica gospodinjstvom subvencionira omrežnino iz 2. člena tega sklepa, in sicer:
OMREŽNINA
Odvajanje 2016
Čiščenje 2016
Odvajanje s subvencijo 2016
Čiščenje s subvencijo 2016
Subvencija odvajanje 2016
Subvencija čiščenje 2016
potrjena cena
potrjena cena
zaračunana cena
zaračunana cena
subvencija
subvencija
DN ≤ 20
9,2841
7,1920
4,1990
3,9903
5,0851
3,2017
20 < DN < 40
27,8524
21,5759
12,5970
11,9708
15,2554
9,6051
40 ≤ DN < 50
92,8414
71,9196
41,9900
39,9028
50,8514
32,0168
50 ≤ DN < 65
139,2621
107,8794
62,9850
59,8542
76,2771
48,0252
65 ≤ DN < 80
278,5243
215,7587
125,9701
119,7083
152,5542
96,0504
80 ≤ DN < 100
464,2071
359,5979
209,9502
199,5139
254,2569
160,0840
100 ≤ DN < 150
928,4142
719,1958
419,9004
399,0278
508,5138
320,1680
150 ≤ DN
1.856,8284
1.438,3915
839,8008
798,0556
1.017,0276
640,3359
Cene so v € brez DDV.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 naprej.
Št. 007-7/2015
Cerknica, dne 19. novembra 2015
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost