Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3639. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu, stran 10534.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu – ZSV (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 7/10, 25/10 popr. in 6/12) in 17. člena Statuta Občine Cerknice (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 8. redni seji dne 19. 11. 2015 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu 
1. člen 
Občinski svet Občine Cerknica daje soglasje k predlagani ekonomski ceni socialno varstvene storitve, pomoč družini na domu, v višini 22,71 EUR za efektivno uro.
Strošek vodenja, koordiniranja in priprave je 3,47 EUR na uro, strošek neposredne socialne oskrbe je 19,24 EUR na uro.
2. člen 
Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika znaša 5,14 EUR na uro.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2016.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 12291-1/2013, z dne 5. 2. 2015.
Št. 12291-1/2013
Cerknica, dne 19. novembra 2015
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost