Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3636. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja, stran 10531.

  
Na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o. (Uradni list RS, št. 24/96 in 55/02) ter 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 8. redni seji dne 12. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja 
1. člen 
Besedilo prvega odstavka 6. člena se zamenja z novim, ki se glasi:
»Dejavnosti javnega podjetja so naslednje:
33.110
Popravila kovinskih izdelkov
33.120
Popravila strojev in naprav
33.130
Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140
Popravila električnih naprav
33.190
Popravila drugih naprav
36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000
Ravnanje z odplakami
38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220
Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310
Demontaža odpadnih naprav
38.320
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
42.110
Gradnja cest
42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.910
Gradnja vodnih objektov
42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110
Rušenje objektov
43.120
Zemeljska pripravljalna dela
43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih, ogrevalnih napeljav in naprav
43.290
Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.342
Pleskarska dela
43.390
Druga zaključna gradbena dela
43.990
Druga specializirana gradbena dela
45.200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
49.410
Cestni tovorni promet
49.420
Selitvena dejavnost
49.500
Cevovodni transport
52.100
Skladiščenje
52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111
Arhitekturno projektiranje
71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
71.129
Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
74.900
Drugje razvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.120
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
77.320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210
Splošno čiščenje stavb
81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
96.030
Pogrebna dejavnost
96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-107/2015
Brezovica, dne 12. novembra 2015
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost