Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3622. Sklep o spremembi Sklepa o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa, stran 10476.

  
Na podlagi prvega odstavka 14. člena in v skladu s prvim odstavkom 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o spremembi Sklepa o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa 
1. člen 
V Sklepu o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa (Uradni list RS, št. 71/09 in 62/15) se 1., 2. in 3. člen spremenijo tako, da se glasijo:
»1. člen
(predmet urejanja) 
Ta sklep ureja slovensko strukturo mednarodne številke bančnega računa (International Bank Account Number; v nadaljevanju IBAN). IBAN lahko dodeljujejo samo ponudniki plačilnih storitev s sedežem v Republiki Sloveniji in ponudniki plačilnih storitev, ki opravljajo plačilne storitve preko podružnice v Republiki Sloveniji, v povezavi z opravljanjem bančnih in finančnih storitev ter dodatnih in drugih finančnih storitev, kot so opredeljene v 5. in 6. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, v nadaljevanju: ZBan-2).
2. člen 
(pojmi) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja bančništvo, in v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme.
3. člen 
(označevanje plačilnih in transakcijskih računov pri ponudnikih plačilnih storitev) 
Ponudniki plačilnih storitev lahko slovensko strukturo IBAN, kot je določena v tem sklepu, če ni drugače določeno s posebnim predpisom, uporabljajo pri:
– označevanju plačilnih računov,
– izvajanju drugih storitev iz 1. člena tega sklepa.
Pri uporabi slovenske strukture IBAN v okviru izvajanja poslov v zvezi s storitvami iz 1. člena tega sklepa morajo ponudniki plačilnih storitev smiselno upoštevati ista pravila, kot so s tem sklepom določena za označevanje plačilnih računov.
Ponudniki plačilnih storitev morajo označevati transakcijske račune v slovenski strukturi IBAN, kot je določeno v tem sklepu, če ni drugače določeno s posebnim predpisom.
Ponudnik plačilnih storitev ne sme dodeliti posameznemu plačilnemu računu enake številke plačilnega računa, kot jo ima ali jo je imel drug plačilni račun pri tem ponudniku plačilnih storitev, razen če je od zaprtja tega računa minilo najmanj 10 let.«
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. novembra 2015
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 
Boštjan Jazbec l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost