Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3568. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice, stran 10197.

  
Na podlagi 17., 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 11. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 89/11, 107/12, 55/13 in 52/14) se spremeni 1. člen, ki se po novem glasi:
»Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:
Vrsta programa 
Cena programa 
v EUR
1. starostno obdobje 1 do 3 let 
– dnevni program 
450,12
2. starostno obdobje 3 do 6 let 
– dnevni program 
321,24
kombinirani oddelki in oddelki 3 do 4 leta – dnevni program 
340,10
poldnevni program v kombiniranih oddelkih in v oddelkih 2. starostnega obdobja 
289,12
« 
2. člen 
Spremeni se 6. člen, ki se po novem glasi:
»Znesek živil za otroka, upoštevan v ceni programov, je 1,65 € dnevno. V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali iz drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.«
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 12. 2015 dalje.
Št. 602-0019/2015-1(120)
Slovenske Konjice, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost