Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3548. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 10175.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 9. redni seji dne 19. 11. 2015 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičninam:
– parcela parc. št. 4045/11, k.o. 1521 – Črmošnjice.
vpisane kot last Občine Semič.
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-25/2015-3
Semič, dne 19. novembra 2015
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost