Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3546. Skep o ustanovitvi Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti, stran 10174.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07 ter v povezavi s 17. členom Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 5. redni seji dne 19. 11. 2015 sprejel
S K L E P 
o ustanovitvi Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti 
1. člen 
Kot občasno delovno telo občinskega sveta se ustanovi Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti.
2. člen 
Naloge Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti so:
– spremlja in obravnava položaj pripadnikov romske skupnosti v občini,
– obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, ki se nanašajo na položaj pripadnikov romske skupnosti in njihove pravice,
– dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega programa občine, zlasti pa pri programih in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti v občini,
– obravnava vprašanja, povezana z ohranjanjem romskega jezika in kulture,
– sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organizacijami v občini.
3. člen 
Komisijo za spremljanje položaja romske skupnosti sestavlja devet članov, od teh:
– predstavnik občinskega sveta,
– predstavnik romske skupnosti iz Lepovč,
– predstavnik romske skupnosti iz Goriče vasi,
– predstavnik Policijske postaje Ribnica,
– predstavnik Centra za socialno delo Ribnica,
– predstavnik Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica,
– predstavnik Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica,
– predstavnik Vrtca Ribnica in
– predstavnik Krajevne skupnosti Ribnica.
Komisijo za spremljanje položaja romske skupnosti vodi član občinskega sveta.
4. člen 
Mandatna doba članov Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti Občine Ribnica je enaka mandatni dobi občinskega sveta.
5. člen 
Za pripravo strokovnih podlag za odločanje lahko Komisija povabi k sodelovanju zunanje sodelavce.
6. člen 
Člani komisije so upravičeni do sejnine in povračila stroškov v skladu z aktom, ki določa sejnine in povračilo stroškov občinskih funkcionarjev, članov organov in članov delovnih teles.
7. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0018/2014
Ribnica, dne 19. novembra 2015
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost