Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3521. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »Ustanova Fundacija Sidro – Foundation Anchor«, stran 10140.

  
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »Ustanova Fundacija Sidro – Foundation Anchor« izdaja naslednjo
O D L O Č B O 
1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »Ustanova Fundacija Sidro – Foundation Anchor«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 674/15 z dne 19. 8. 2015 pri notarki Nani Povšič Ružič, Kajuhova ulica 34, 6310 Izola, s katerim je ustanovitelj Sindikat pomorščakov Slovenije, Liminjanska cesta 94A, 6320 Portorož ustanovil ustanovo:
– z imenom: Ustanova Fundacija Sidro – Foundation Anchor«
– s sedežem: Liminjanska cesta 94A, 6320 Portorož.
2. Namen ustanove je splošno koristen, dobrodelen in trajen. Ustanova je ustanovljena za področje invalidskega in socialnega varstva pomorščakov in njihovih družinskih članov ter v druge humanitarne namene. Namen ustanove je finančna pomoč oziroma investiranje v pomoč socialno ogroženim pomorščakom, njihovim družinam ter aktivnem vključevanju posameznikov v različne dejavnosti in spodbujanju socialnega podjetništva ter pomoč pri ustvarjanju delovnih mest za ranljive skupine.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 50.000,00 eurov.
4. Člani uprave so:
– Boris Goljevšček, Gregorčičeva ulica 8, 6330 Piran,
– Andrej Utenkar, Kosovelova ulica 12, Lucija, 6320 Portorož,
– Miro Kralj, Ulica oktoberske revolucije 4, 6310 Izola.
5. Stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. Drugi stroški v postopku niso nastali.
Št. 302-69/2015/2
Ljubljana, dne 9. oktobra 2015
EVA 2015-2130-0057
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister za gospodarski razvoj 
in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost