Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3520. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija StoryLink, dobrodelna ustanova«, stran 10139.

  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »Fundacija StoryLink, dobrodelna ustanova«, s sedežem Gosposvetska cesta 5, 1000 Ljubljana, naslednjo
O D L O Č B O 
1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija StoryLink, dobrodelna ustanova«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 1058/15 z dne 11. 11. 2015 in po odpravku notarskega zapisa izdanega dne 11. 11. 2015, pri notarju Bojanu Podgoršku, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, s katerim je ustanovitelj Storylink, zavod za pomoč socialno ogroženim, Gosposvetska cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 6932436000 ustanovil ustanovo:
– z imenom: Fundacija StoryLink, dobrodelna ustanova,
– s sedežem: Gosposvetska cesta 5, 1000 Ljubljana.
2. Namen ustanove je dvigovanje kakovosti življenja socialno ogroženih družin in posameznikov. Fundacija StoryLink bo z zbranimi denarnimi sredstvi družinam in posameznikom, ki so se znašli v težkem socialnem položaju, pomagala pri nakupu njim potrebnih življenjskih potrebščin.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 500,00 eurov.
4. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 12200-5/2015/2
Ljubljana, dne 20. novembra 2015
EVA 2015-2611-0069
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost