Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3517. Pravilnik o spremembi Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku, stran 10139.

  
Na podlagi prvega odstavka 164. člena, četrtega odstavka 167. člena, četrtega odstavka 171. člena, sedmega odstavka 172. člena, 173. člena ter drugega in tretjega odstavka 174. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku 
1. člen 
V Pravilniku za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (Uradni list RS, št. 15/14 in 38/15) se za petim odstavkom 2. člena doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Strokovna oseba zaposlena pri delodajalcu za zagotavljanje dela, ki je bil vpisan v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev drugemu uporabniku ali v evidenco tujih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev drugemu uporabniku po določbah Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZDST) mora strokovni izpit iz tretje alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika opraviti do 31. decembra 2015.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-25/2015
Ljubljana, dne 19. novembra 2015
EVA 2015-2611-0064
dr. Anja Kopač  Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost