Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3506. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1B), stran 10117.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1B).
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. novembra 2015.
Št. 003-02-9/2015-10
Ljubljana, dne 26. novembra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POGOJIH KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE ENERGETSKEGA POTENCIALA SPODNJE SAVE (ZPKEPS-1B)
1. člen
V Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1 in 50/14) se v drugem stavku prvega odstavka 10. člena letnica »2016« nadomesti z letnico »2019«, letnica »2017« pa se nadomesti z letnico »2020«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Program izvedbe iz drugega odstavka 8. člena tega zakona je podlaga za uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov v proračun Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.«.
2. člen 
V 17.a členu se datum »31. 12. 2015« nadomesti z besedilom »konca izgradnje HE Brežice oziroma najkasneje do konca leta 2019,«, besedilo »Sklada za vode ali iz drugih proračunskih virov« pa se nadomesti z besedilom »Sklada za vode, drugih proračunskih virov ali sredstev koncesionarja po predhodnem dogovoru s koncesionarjem«.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-05/15-9/21
Ljubljana, dne 18. novembra 2015
EPA 780-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Bojana Muršič l.r.
Podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti