Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3142. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«, stran 8748.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (Uradni list RS, št. 67/12, 24/13 in 63/13) se v 6. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, lahko zavod nastanjenim študentom, ki so zaključili študijski program prve ali druge stopnje po objavi razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za posamezno študijsko leto in ki bodo nadaljevali izobraževanje po študijskem programu druge ali tretje stopnje, omogoči bivanje po ceni, kot je določena za uporabnike iz drugega odstavka tega člena, dokler ne pridejo na vrsto za subvencionirano bivanje na informativni prednostni listi v naslednjem študijskem letu oziroma najkasneje do konca študijskega leta, v katerem začnejo izobraževanje po študijskem programu druge ali tretje stopnje. Nastanjenim študentom, ki so zaključili študijski program prve ali druge stopnje po objavi razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za posamezno študijsko leto in niso upravičeni do subvencioniranega bivanja v naslednjem študijskem letu, lahko zavod omogoči bivanje po ceni, kot je določena za uporabnike iz drugega odstavka tega člena, najkasneje do dokončnosti odločitve o pravici do subvencioniranega bivanja.«.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-74/2015
Ljubljana, dne 22. oktobra 2015
EVA 2015-3330-0056
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost