Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3135. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova, stran 8744.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 33. in 34. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 5. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel
S K L E P 
o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova
1. 
Določi se nova ekonomska cena dnevnega programa vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtec pri OŠ Cankova, izračunana na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), in s 1. 10. 2015 znaša 385,84 EUR na otroka mesečno.
2. 
Glede na razmere in položaj pri izvajanju dnevnih programov v vrtcu pri OŠ Cankova se upošteva najvišji normativ v oddelkih, ki znaša skupaj 66 otrok.
3. 
V enotah vrtca javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v vrtcu pri OŠ Cankova se lahko, v skladu z veljavnimi normativi, število otrok v oddelkih poveča za največ dva otroka.
4. 
Ob pričetku veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov vzgojno varstvenih storitev št. 600-02/2012 z dne 16. 2. 2012.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2015 naprej.
Št. 600-08/2015
Cankova, dne 23. oktobra 2015
Župan 
Občine Cankova 
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost