Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3133. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 8742.

  
Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 16. oktobra 2015 sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom 
I. 
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je v septembru 2015 pod št. projekta U1415-OPPN izdelal načrtovalec Struktura arhitekturna delavnica forme/vsebine d.o.o. Mirna Peč.
II. 
Ureditveno območje obravnavanega OPPN vključuje naslednje parcele v k.o. Žalec: *102/2, 1942/9, 1942/7, 1007/29, 1007/19, *243/1, 1007/28, 1006/1, 1007/16, 1007/32, 1986/5, 1986/2, 1941/7, 1006/3, 1982/6, 1007/30, 1986/1, 1986/2, 2062, 1007/29, *102/3, 1007/8, 1941/7, 1006/4, 1986/5, 1007/13, 1007/26, 1009/2, 1942/16, 1001/3, 1942/17, 1007/27, 1007/31, 1986/6, 1006/4, 1007/14, 1007/20, 1986/3, 1986/8, 1007/13, 1006/4, 1982/7, 1942/10, 1007/15, 1986/3, 1011/4, 1007/16, 1007/4, *243/1, 1942/6, 1986/3, 1986/4, 1007/19, 1986/7, 1986/1, *219, 1941/7, 2061/1, *387, 2062, 1009/1, 985/4, 986/4, 2062, 1007/26, 2062, 2061/1, 2062, 2061/1, 1009/3, 2062, 1942/7 in 1007/26.
Z gradnjo gospodarske javne infrastrukture bodo zunaj območja urejanja tangirane še naslednje parcele v k.o. Žalec: 973/2, 2075/3, 974/40 in 974/16.
Predmet OPPN je predvsem umestitev novih objektov in površin za dejavnosti iz nabora možnih dejavnosti v gospodarskih conah in druge prostorske ter urbanistične ureditve s pripadajočo prometno, komunalno, energetsko in ostalo infrastrukturo.
III. 
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih MS Žalec. Javna razgrnitev bo potekala od 30.10. do 30. 11. 2015. Javna obravnava bo 4. 11. 2015 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Žalec.
IV. 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na MS Žalec.
V. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec ter MS Žalec. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0007/2013
Žalec, dne 16. oktobra 2015
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost