Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3132. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči, stran 8742.

  
O B V E S T I L O 
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči 
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, z dne 25. junija 2014, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 5. 10. 2015 posredovala Evropski Komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.
Evropska Komisija nam je dne 13. 10. 2015 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki pomoči.
Shema državne pomoči »Podpore programom ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za leta 2015–2020« se vodi pod identifikacijsko številko: SA.43240 (2015/XA).
Št. 411-0001/2015-36
Škocjan, dne 19. oktobra 2015
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost