Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3127. Sklep o ustanovitvi Varnostnega sosveta, stran 8732.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 35. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14) in 30. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07, 18/10, 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 8. redni seji dne 24. 9. 2015 sprejel
S K L E P 
o ustanovitvi Varnostnega sosveta 
Občine Puconci, ki jo zastopa župan Ernest Nemec in Policijske uprave Murska Sobota, ki jo zastopa komandir Tomislav Habulin.
1. člen 
Varnostni svet je projekt partnerskega sodelovanja med Občino Puconci in PU Murska Sobota, Policijsko postajo Murska Sobota.
2. člen 
Varnostni sosvet je posvetovalno telo. Kot stalni člani ga sestavljajo:
1. Župan Občine Puconci
2. Direktor občinske uprave Občine Puconci
3. Komandir Policijske postaje Murska Sobota
4. Vodja policijskega okoliša Puconci
5. Poveljnik štaba CZ Občine Puconci
6. Predsednik Gasilske zveze Puconci
7. Inšpektor Medobčinskega inšpektorata
8. Delavec občinske uprave za zaščito in reševanje
9. Ravnatelj OŠ Puconci
10. Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Puconci
11. Predstavnik občanov, ki ga imenuje župan Občine Puconci.
Člani varnostnega sosveta aktivno sodelujejo pri delu posvetovalnega telesa, dajejo pobude in predloge za reševanje varnostnih problemov, izvajajo naloge, ki so jih prostovoljno sprejeli, delujejo v korist splošne varnosti in ne zlorabljajo članstva v svojo lastno korist ali korist organa oziroma institucije, ki jo zastopajo.
Funkcija člana varnostnega sosveta je častna.
3. člen 
Varnostni sosvet vodi predstavnik občanov, njegov namestnik je predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Puconci.
4. člen 
Varnostni sosvet obravnava in analizira:
– varnostne razmere s področja klasične kriminalitete, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu, zaščite in reševanje ter druge varnostne problematike,
– predlaga ukrepe za zagotavljanje prijaznejšega in varnejšega življenjskega in bivalnega okolja,
– predlaga sporočila s preventivno vsebino.
5. člen 
Varnostni sosvet lahko za obravnavo in analiziranje varnostnih razmer, oblikovanje strategije dela za odpravljanje vzrokov ter za izvajanje projektov za zagotavljanje varnosti ustanovi stalna ali začasna posvetovalna telesa.
6. člen 
Varnostni sosvet se sestaja po potrebi, na pobudo ene od ustanoviteljic.
7. člen 
Varnostni sosvet pripravi letno poročilo in o tem poroča občinskemu svetu.
8. člen 
Administrativno delo za potrebe varnostnega sosveta opravlja občinska uprava in Policijska postaja Murska Sobota.
9. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen 
S sprejetjem tega sklepa preneha delovati Varnostni sosvet, ustanovljen dne 19. 6. 2002 med Občino Puconci in Policijsko postajo Murska Sobota.
Št. 013-0009/2015
Puconci, dne 28. septembra 2015
Policijska postaja
Župan
Murska Sobota
Občine Puconci
Tomislav Habulin l.r.
Ernest Nemec l.r.
komandir

AAA Zlata odličnost