Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3126. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 8732.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13 in 19/15) in 8. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 6. seji dne 29. 9. 2015 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
Ukine se status grajenega javnega dobra na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 1681/2 v izmeri 1648 m2, k.o. 917 – Lepa Njiva
– parc. št. 1685/1 v izmeri 182 m2, k.o. 917 – Lepa Njiva
– parc. št. 1685/3 v izmeri 12 m2, k.o. 917 – Lepa Njiva,
vpisanih v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro v lasti Občine Mozirje.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0079/2014
Mozirje, dne 29. septembra 2015
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost