Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3123. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mokronog - Trebelno, stran 8730.

  
Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 6. redni seji dne 13. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mokronog - Trebelno 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/09).
2. člen 
V 5. členu se:
– spremenijo vrstice z zaporednimi številkami:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
12.
925210
925219
O 925211
Križni Vrh 6
Z HŠ 6
723
V
47.
926000
926002
O 926941
Brezovica pri T. 14
Z HŠ 14
519
V
69.
926030
926039
O 425251
Sv. Martin-Slepšek 23
Z HŠ 23
241
V
95.
926130
926132
O 425502
Čužnja vas I
Z HŠ 10
197
V
128.
926940
926942
O 926941
Ribjek-Straža
Z HŠ 21
1040
V
– briše vrstica z zaporedno številko:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
147.
926960
926965
O 926957
Mokr.- Pod gradom-peskokop
Z peskokop
344
V
– v zadnji vrstici »Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Mokronog - Trebelno znaša« »96.453 m (96,453 km)« nadomesti z »95.427 m (95,427 km)«.
3. člen 
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2015-134(507), z dne 16. 6. 2015.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2015
Mokronog, dne 13. oktobra 2015
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno 
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost