Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3115. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči, stran 8671.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09 in 39/14) in 30. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja, kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 73/15) objavljam
O B V E S T I L O 
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči 
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 27. 7. 2015 posredovala Evropski Komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.
Evropska Komisija je dne 13. 10. 2015 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki sheme pomoči.
Shema pomoči »Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020«, se vodi pod identifikacijsko številko: SA.43234(2015/XA).
Št. 441-3/2015-9
Komen, dne 19. oktobra 2015
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost