Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3113. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 8670.

  
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006), 1., 2., 3. in 13. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06, 45/08), 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04, 102/04, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07), 111. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08, 45/08), 4. in 11. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/01) in na predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, sprejetega na 4. seji dne 26. 5. 2015 na 6. seji dne 28. 5. 2015 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
S tem sklepom se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini parc. št. 1806/2 v k.o. 2509 Bač.
II. 
Po odkupu predmetne nepremičnine, se v zemljiški knjigi zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Ilirska Bistrica.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-20/2010
Ilirska Bistrica, dne 28. maja 2015
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost