Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3107. Sklep št. 5/15 o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 8662.

  
Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) na 8. redni seji dne 6. 10. 2015 sprejel
S K L E P 
št. 5/15 o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen 
Ukine se status javnega dobra za naslednje nepremičnine:
Parcelna številka
Površina m2
Katastrska občina
1847/2
17
1077 – Celje
1198/16
890
1071 – Škofja vas
1198/15
261
1071 – Škofja vas
2. člen 
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka prenehajo imeti status javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-116/2013
Celje, dne 6. oktobra 2015
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost