Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3103. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice, stran 8659.

  
Na podlagi 29. člena Zakona lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 8. redni seji dne 5. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice 
1. člen 
V Odloku o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, v nadaljnjem besedilu: Odlok) se v prvem odstavku 4. člena:
– točka b) spremeni tako, da se glasi:
»15% med vse krajevne skupnosti po enakem deležu;«.
– doda se nova točka d), ki se glasi:
»5% za vzdrževanje javnih površin«.
– za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Sredstva iz točke d) prvega odstavka tega člena se med posamezne krajevne skupnosti razdelijo po odstotku kvadrature javnih površin, ki jih kot nekategorizirane površine in parkirišča krajevne skupnosti vzdržujejo na podlagi % površin iz Priloge 2.«.
2. člen 
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se z začetkom veljavnosti Odloka o poračunu Občine Brežice za leto 2016.
Št. 450-1/2013
Brežice, dne 6. oktobra 2015
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.
Priloga 2
KS ime
Površine (v m2)
Površine (%)
Artiče
2854
5,9292
Bizeljsko
6540
13,5870
Brežice
0
0
Cerklje
4672
9,7062
Čatež
1250
2,5969
Dobova
10228
21,2490
Globoko
3550
7,3752
Jesenice
2020
4,1966
Kapele
2700
5,6093
Križe
700
1,4542
Krška vas
800
1,6620
Mrzlava vas
200
0,4155
Pečice
500
1,0387
Pišece
3500
7,2713
Skopice
700
1,4542
Sromlje
2770
5,7547
Šentlenart
0
0
Velika Dolina
3500
7,2713
Velike Malence
1000
2,0775
Zakot-Buk.-Trnje
650
1,3503
Skupaj
48134
100

AAA Zlata odličnost