Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3098. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor, stran 8653.

  
Na podlagi drugega odstavka 100.a člena ter za izvrševanje drugega in tretjega odstavka 100.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor 
1. člen 
V Pravilniku o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 50/15) se za 18. členom doda novo poglavje VI.a in nov 18.a člen, ki se glasita:
»VI.a POSEBNA PRAVILA ZA NEKATERE KATEGORIJE KANDIDATOV 
18.a člen 
(upravičeni kandidati glede na Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 83/07))
(1) Kandidati, ki so bili na dan 11. 7. 2015 vpisani v program izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor pri Slovenskem inštitutu za revizijo in izpolnjujejo pogoje iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika lahko pridobijo naziv DNR tudi tako, da do 1. 1. 2017 uspešno zaključijo izobraževanje na Slovenskem inštitutu za revizijo in pridobijo strokovni naziv preizkušeni notranji revizor ter opravijo dodatni izpit iz predmeta Zakonodaja na področju javnih financ iz programa izobraževanja, sprejetega na podlagi tega pravilnika.
(2) Kandidati, ki so bili na dan 11. 7. 2015 vpisani v program izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, in izpolnjujejo pogoje iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, lahko pridobijo naziv DNR tudi tako, da do 1. 1. 2017 uspešno zaključijo izobraževanje na Slovenskem inštitutu za revizijo, pridobijo dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja ter opravijo dodatna izpita iz predmetov Zakonodaja na področju javnih financ ter Notranje revidiranje – uvod iz programa izobraževanja, sprejetega na podlagi tega pravilnika.
(3) Kandidati, ki so na dan 11. 7. 2015 imeli strokovni naziv preizkušeni notranji revizor Slovenskega inštituta za revizijo, lahko ob izpolnjevanju pogojev iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika pridobijo naziv DNR tudi tako, da do 1. 1. 2017 opravijo dodatni izpit iz predmeta Zakonodaja na področju javnih financ iz programa izobraževanja, sprejetega na podlagi tega pravilnika.
(4) Kandidati, ki so na dan 11. 7. 2015 imeli veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, lahko ob izpolnjevanju pogojev iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika pridobijo naziv DNR tudi tako, da do 1. 1. 2017 opravijo dodatna izpita iz predmetov Zakonodaja na področju javnih financ ter Notranje revidiranje – uvod iz programa izobraževanja, sprejetega na podlagi tega pravilnika.
(5) Izvajalec programa izobraževanja v šolskem letu 2015/2016 kandidatom za pridobitev naziva DNR po določbah tega člena omogoči naknaden vpis na del programa izobraževanja, sprejetega na podlagi tega pravilnika in opravljanje posameznih izpitov. Dodatne izpite lahko kandidati za pridobitev naziva DNR po določbah tega člena opravljajo skupaj s kandidati, ki so vpisani v program izobraževanja, sprejet na podlagi tega pravilnika.
(6) Kandidati vlogo za pridobitev naziva DNR v skladu z določbami tega člena vložijo najkasneje 2. 1. 2017.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-696/2015/5
Ljubljana, dne 12. oktobra 2015
EVA 2015-1611-0133
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost