Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2133. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2015/2016, stran 5802.

  
Na podlagi 6. člena Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12, 38/12, 24/13 in 66/14) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2015/2016
I
Ta sklep določa vrednosti, potrebne za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka za vinsko leto 2015/2016, za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 170 z dne 30. 6. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 614/2014 z dne 6. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 glede uporabe nekaterih podpornih ukrepov v vinskem sektorju (UL L št. 168 z dne 7. 6. 2014, str. 73), in sicer:
– tabelo za izračun stroškov prestrukturiranja vinogradov,
– višino priznane vrednosti izpada dohodka in
– najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov.
II
Stroški prestrukturiranja vinogradov se izračunajo z uporabo tabel iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa.
III
Posamezni ukrepi za prestrukturiranje vinograda, navedeni v tabelah iz prejšnje točke, so:
1. priprava zemljišča – zajema tako založno gnojenje in pripravo tal, da je zemljišče primerno za sajenje vinske trte. Šteje se, da je priprava zemljišča izvedena, če so na površini, ki se prestrukturira, posajene trsne cepljenke;
2. postavitev opore – pomeni postavitev končne opore, ki zajema vse oporne stebre in najmanj eno žico;
3. posaditev cepljenk – zajema posaditev vinograda s trsi z gostoto sajenja najmanj 3200 trsov/ha, pri čemer je gostota izračunana iz povprečnih razdalj sajenja v vrsti in med vrstami;
4. navoz zemlje na površino – zajema navoz zemlje le na površino, kjer se izvaja prestrukturiranje vinograda, upošteva pa se le v vinorodnem okolišu Kras;
5. postavitev opore za latnik – pomeni oporo, potrebno za gojitveno obliko latnik, ki zajema vse oporne stebre in prečno oporo ter najmanj eno žico, upošteva pa se le v vinorodnem okolišu Kras;
6. naprava ozkih teras – pomeni napravo teras, pri katerih širina terasne ploskve ne presega 1,8 metra;
7. posaditev matičnega nasada – pomeni posaditev vinograda s kategorijo bazni material, za katerega je bila vložena prijava o nameri sajenja matičnega nasada v skladu s predpisom, ki ureja trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte.
IV
Višina priznane vrednosti izpada dohodka, določena na podlagi povprečne dosežene cene vina iz tržnoinformacijskega sistema in povprečnih kalkulativnih stroškov pridelave vina, znaša 8.231 eurov/ha oziroma pri zamenjavi sort s precepljanjem 5.487 eurov/ha.
V
(1) Najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja znaša 41.425 eurov/ha.
(2) Če je izračun stroškov prestrukturiranja višji od najvišje višine priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega odstavka, se pri izračunu stroškov prestrukturiranja upošteva najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega odstavka.
VI
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-36/2015
Ljubljana, dne 9. julija 2015
EVA 2015-2330-0012
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost