Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2132. Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, stran 5799.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) in petega odstavka 18. člena Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
1. člen
S tem odlokom se sprejme izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.
2. člen
(1) Prikaz izvedbenega načrta, ki je razčlenjen po prednostnih oseh za programsko obdobje 2014–2020, je v prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Prikaz izvedbenega načrta, ki je razčlenjen po neposrednih proračunskih uporabnikih za leta 2015, 2016 in 2017, je v prilogi 2, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen
Prikaz izvedbenega načrta, ki je razčlenjen po prednostnih oseh, prednostnih naložbah, neposrednih proračunskih uporabnikih, skladih, kohezijskih regijah in letih, je objavljen na spletni strani www.eu-skladi.si.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-7/2015
Ljubljana, dne 9. julija 2015
EVA 2015-1541-0002
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
 

AAA Zlata odličnost