Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2130. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči, stran 5797.

  
Na podlagi drugega odstavka 29. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žiri za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 43/15) župan objavlja
O B V E S T I L O
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 24. 6. 2015 posredovala Evropski Komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.
Evropska komisija je dne 25. 6. 2015 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki sheme državne pomoči.
Shema državne pomoči »Podpore programom razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žiri 2015–2020« se vodi pod identifikacijsko številko: SA.42267(2015/XA).
Št. 331-4/2015-6
Žiri, dne 30. junija 2015
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost