Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2122. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kuzma, stran 5782.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10, 93/12, 69/14 in 19/15) je Občinski svet Občine Kuzma na 6. redni seji dne 30. junija 2015 sprejel
O B V E Z N O  R A Z L A G O
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kuzma
I.
Obvezna razlaga se podaja k Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Kuzma (Uradne objave občine Kuzma, št. 001/2012), in sicer:
– 29. člen, pod d) Pogoji in merila za parcelacijo in ureditev parcele, alinea (4) zadnji stavek,
– 31. člen, pod b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov, alinea (6),
– 32. člen, pod č) Pogoji glede oblikovanja, alinea (3),
– 33. člen, pod č) Pogoji glede oblikovanja, alinea (4),
– 36. člen, pod č) Pogoji glede oblikovanja, alinea (3),
– 39. člen, pod c) Ureditev parcele, alinea (2),
– 42. člen, pod e) Ostali pogoji, zadnji stavek,
– 43. člen, pod b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov v območjih razpršene poselitve in razpršene gradnje, alinea (7), zadnji stavek.
II.
Določila navedena v:
– 29. člen, pod d) Pogoji in merila za parcelacijo in ureditev parcele, alinea (4) zadnji stavek,
– 31. člen, pod b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov, alinea (6),
– 32. člen, pod č) Pogoji glede oblikovanja, alinea (3),
– 33. člen, pod č) Pogoji glede oblikovanja, alinea (4),
– 36. člen, pod č) Pogoji glede oblikovanja, alinea (3),
– 39. člen, pod c) Ureditev parcele, alinea (2),
– 42. člen, pod e) Ostali pogoji, zadnji stavek,
– 43. člen, pod b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov v območjih razpršene poselitve in razpršene gradnje, alinea (7), zadnji stavek,
ki se glasijo
»gradbeno inženirske objekte (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se v vseh enotah izvede podzemno«,
se razlaga tako, da je podzemna izvedba obvezna za gradbeno-inženirske objekte, razen v primerih, kjer podzemna izvedba ni možna zaradi tehnološko-funkcionalnih značilnosti in specifike določenih gradbeno-inženirskih objektov – zlasti komunikacijska omrežja (npr. brezžična elektronska komunikacijska omrežja, bazne postaje mobilne telefonije, čistilne naprave, prečrpališča, vodohrani ipd.
III.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnih objavah občine Kuzma ter velja naslednji dan po objavi.
Št. 900-0003/2015-1
Kuzma, dne 30. junija 2015
 
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost