Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2121. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3/2015, stran 5782.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 7. seji, dne 22. 6. 2015, sprejel
S K L E P
o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3 / 2015
I.
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na nepremičninah:
– parc.št. 372/21, parc.št. 369/10, parc.št. 369/14, parc.št. 369/16, parc.št. 768/31, parc.št. 372/16, parc.št. 372/25, parc.št. 372/22, parc.št. 372/26, parc.št. 372/18, parc.št. 372/20 in parc.št. 372/19, vpisanih v k.o. 1316 – Stara vas.
II.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-10/2015-O507
Krško, dne 22. junija 2015
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost