Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2119. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško, stran 5781.

  
Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 7. seji, dne 22. 6. 2015, sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
1. člen
Cene dnevnih programov (6-9 ur) predšolske vzgoje v vrtcih Občine Krško od 1. 9. 2015 dalje znašajo:
v EUR
Vrtec
Starostna skupina 1-3 let
Starostna skupina 3-4 let in kombinirani oddelek
Starostna skupina 3-6 let
Razvojni oddelek
1. Brestanica
512,21
370,12
327,76
-
2. Koprivnica
560,86
-
351,43
-
3. Krško
480,21
392,55
339,86
680,62
4. Leskovec
476,21
367,84
345,60
-
5. Podbočje
532,87
416,69
360,07
-
6. Raka
488,39
354,30
310,88
-
7. Senovo
435,12
349,61
310,87
-
2. člen
Cene programov so oblikovane na podlagi metodologije, kot izhaja iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Osnova za določanje in obračunavanje plačil se določi na podlagi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško.
Za otroke, vključene v javni vrtec na območju občine Krško, za katere je Občina Krško dolžna kriti del cene programa, je osnova za plačilo staršev najnižja cena istovrstnega programa v javnih vrtcih Občine Krško.
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Centri za socialno delo odločajo o pravici do znižanja plačila za programe vrtcev po zakonu, ki ureja predšolsko vzgojo (znižano plačilo vrtca), glede na uvrstitev v dohodkovni razred.
3. člen
Stroški živil za prehrano otrok v vrtcih Občine Krško znašajo 2,03 EUR na otroka na dan.
4. člen
Vrtec staršem zaračuna 4,75 EUR za vsako začeto uro zamude v naslednjih primerih:
– ko starši ob zaključku poslovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka,
– kadar je otrok v vrtcu več kot 9 ur dnevno.
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2015.
Št. 605-2/2015-O704
Krško, dne 22. junija 2015
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost