Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2110. Merila za vrednotenje športnih programov novoustanovljenih športnih društev v Občini Jesenice, stran 5725.

  
V skladu z 19. členom Odloka o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena športna društva v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 45/15), 13. členom Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in sprem.) in 117. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na 7. seji dne 18. 6. 2015 sprejel
M E R I L A
za vrednotenje športnih programov novoustanovljenih športnih društev v Občini Jesenice
1. Merila za vrednotenje športnih programov
Z. št. 
Merilo
Št. točk
1
Razdelitev športnih panog v razrede (upošteva se tabela št. 1)
 
1 razred
100
2 razred
50
3 razred
20
2
Tekmovalci so registrirani pri Nacionalni panožni športni zvezi (NPŠZ)
 
DA
100
NE
0
3
Tekmovalci nastopajo na tekmovanjih višjega ranga kot so tekmovanja NPŠZ
 
DA
100
NE
0
4
Vrsta objekta/Vrednost ure objekta (upošteva se tabela št. 2)
 
Če društvo na podlagi vrednotenja doseže najvišje št. točk, to je 425 točk, se vrednost teh točk pomnoži s faktorjem 10.
2. Izračun vrednosti točke
Število točk, ki jih prejme društvo za program, se seštevajo.
Društvo, ki na podlagi vrednotenja doseže najvišje število točk, to je 425 točk, se vrednost teh točk pomnoži s faktorjem 10. Razpoložljiva sredstva se delijo z vsoto vseh točk, ki jih posamezno društvo prejme za program, rezultat predstavlja vrednost točke. Vrednost točke se pomnoži s točkami programa, kar predstavlja višino sofinanciranja programa društva.
3. Namen porabe dodeljenih sredstev
Društvo dodeljena sredstva lahko uporabi samo za stroške, ki se nanašajo na uporabo objekta, kjer izvaja sofinanciran program.
Tabela 1: Razdelitev športnih panog v razrede
Športna panoga
I.
razred
II.
razred
III.
razred
Alpsko smučanje
X
Atletika
X
Curling
X
Drsanje
X
Gimnastika
X
Hokej
X
Judo
X
Kolesarstvo
X
Košarka
X
Lokostrelstvo
X
Namizni tenis
X
Nogomet
X
Odbojka
X
Plavanje
X
Strelstvo
X
Tenis
X
Kriteriji:
I. razred:
1. Tradicionalnost: Športno društvo oziroma klub v primeru, da društvo združuje več klubov, ki je v dolgoletnem delovanju (več 50 let).
2. Rezultati: Društvo je dosegalo rezultate na tekmovanjih za državno prvenstvo, evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo in na olimpijskih igrah.
3. Prepoznavnost: Športna panoga, ki zaradi doseganja dobrih rezultatov in dolgoletne dejavnosti na državni in mednarodni ravni predstavlja prepoznavnost mesta Jesenic.
II. razred:
1. Tradicionalnost: Dolgoletno aktivno delovanje na področju športne panoge na državnem nivoju brez vidnejših rezultatov.
2. Prepoznavnost: Športna panoga, ki zaradi doseganja rezultatov in dolgoletne dejavnosti na medobčinski ravni predstavlja prepoznavnost mesta Jesenic.
III. razred:
1. Ostale olimpijske športne panoge.
Tabela št. 2
Pokrite površine – občinskega pomena
Št. točk
Ledena ploskev za hokej in umetnostno drsanje 
125
Ledena ploskev za ostale športe 
65
Telovadnica – enota
20
Namiznoteniška dvorana
10
Steza na kegljišču
6
Balinišče pokrito – steza
5
Odprte površine – občinskega pomena
 
Glavno nogometno igrišče
25
Pomožno nogometno igrišče
15
Asfaltne površine za športne igre
5
Sankaška proga
25
Bazen – odprt steza
5
Objekti, ki jih v občini ni (klubom zagotavljajo osnovno vadbo)
 
Bazen (zimski) – steza
20
Smučišče (s karto)
80
Drugi objekti
 
Dvorana TVD Partizan Jesenice
20
Judo kabinet TVD Partizan Jesenice
10
TVD Partizan Javornik – Koroška Bela (telovadnica)
20
TVD Partizan Blejska Dobrava (telovadnica)
15
Strelišče strelno mesto
6
Zunanja balinišča (steza)
4
Zunanja igrišča (travnata)
15
Peščena igrišča (tenis)
15
Ostali objekti
10
4. Veljavnost
Merila za vrednotenje športnih programov novoustanovljenih športnih društev v Občini Jesenice se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-1/2015
Jesenice, dne 18. junija 2015
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost