Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2106. Sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljiščih parc. št. 129 in 128/1, k.o. Dol pri Ljubljani, stran 5713.

  
Na podlagi 93. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10, 50/14 in 15/15) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 2. dopisni seji dne 23. 6. 2015 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi javne koristi na zemljiščih parc. št. 129 in 128/1, k.o. Dol pri Ljubljani
1. člen
S tem sklepom se ugotovi javna korist na nepremičninah z ID oznako 1761-129/0-0, 1761-128/1-0, obe k.o. Dol pri Ljubljani.
2. člen
Predmetni nepremičnini sta potrebni za doseganje javne koristi za razširitev vozišča za ponovno vzpostavitev dvosmernega prometa do uvoza v OŠ Dol pri Ljubljani, v skladu s projektom »razširitev vozišča za dvosmerni promet do uvoza v OŠ Dol pri Ljubljani«, št. C-1170, ki ga je izdelalo podjetje Tega Invest, Družba za projektiranje in inženiring d.o.o.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0004/2015-7
Dol pri Ljubljani, dne 24. junija 2015
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost