Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2104. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 5712.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13), Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10), je Občinski svet Občine Cerknica, v zadevi ukinitve javnega dobra pri parc. št. 2118/21, k.o. 1660 – UNEC (ID 6447335) in javne posesti pri parc. št.  1565/3, k.o. 1679 – LIPSENJ (ID 6380434), na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica dne 2. 7. 2015 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
I.
Nepremičnini s parc. št. 2118/21, k.o. 1660 – UNEC (ID 6447335), vknjiženi kot javno dobro in nepremičnini s parc. št. 1565/3, k.o. 1679 – LIPSENJ (ID 6380434), vknjiženi kot javna posest, se ukine status javnega dobra in javne posesti.
II.
Navedeni nepremičnini izgubita status javnega dobra oziroma javne posesti z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.
V zemljiški knjigi se na podlagi odločbe iz prvega odstavka II. točke tega sklepa pri nepremičnini s parc. št. 2118/21, k.o. 1660 – UNEC (ID 6447335) in parc. št. 1565/3, k.o. 1679 – LIPSENJ (ID 6380434), vknjiži lastninska pravica v korist osebe:
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000, v deležu 1/1.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-21/2012
Cerknica, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost