Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1926. Odlok o razglasitvi Žičke kartuzije za kulturni spomenik državnega pomena, stran 5119.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odl. US, 90/12 in 111/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o razglasitvi Žičke kartuzije za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
(1) Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi Žička kartuzija, ki obsega enoti dediščine: Špitalič pri Slovenskih Konjicah – Zgornji samostan Žičke kartuzije (EŠD 692) in Špitalič pri Slovenskih Konjicah – Cerkev Marijinega obiskanja (EŠD 759).
(2) Enoti iz prejšnjega odstavkaimata izjemen kulturni pomen za Republiko Slovenijo kot ključni sestavini Žičke kartuzije. Stoji na pomembnem zgodovinskem kraju, je prostorska dominanta Doline sv. Janeza Krstnika in delno ohranjen srednjeveški samostanski kompleks najpomembnejše kartuzije v Sloveniji.
(3) Žička kartuzija z Zgornjim samostanom in Cerkvijo Marijinega obiskanja je kulturni spomenik z arhitekturnimi, simbolnimi, zgodovinskimi, arheološkimi in krajinskimi vrednotami.
(4) Nekdanja kartuzija se razglasi za kulturni spomenik državnega pomena za to, da se ohranijo njene kulturne vrednote, izboljša njena javna prepoznavnost in spodbuja javna kulturna raba.
2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena, so:
– Žička kartuzija je izjemna srednjeveška samostanska arhitektura v Dolini sv. Janeza Krstnika pod Konjiško goro. Izstopa z obsegom in kakovostno arhitekturo, postavljeno pretežno od poznega 12. stoletja do konca 14. stoletja. V samostanu so pri zidavi in delovanju uveljavili pravila starejših dvodomnih zahodnoevropskih kartuzij (ecclesia maior in minor). Zaradi ohranjenosti je kartuzija pomemben evropski spomenik zgodnje kartuzijanske arhitekture, ker so starejše kartuzije v Franciji prezidane ali podrte. Žička kartuzija je bila med letoma 1391 in 1410 sedež generalnega priorja rimske obedience kartuzijanskega reda. Tedaj je imela vlogo osrednjega samostana namesto Grande Chartreuse – Velike kartuzije v Franciji. V njej so delovali pomembni menihi in skriptorij.
– Kompleks zgornjega samostana (ecclesia maior) je, kljub opustitvi v jožefinskih reformah, z delno obnovljenimi zidovi stavb in obrambnega obzidja s stolpi, z ohranjenim tlorisom ter pokopališko kapelo in obodi križnih hodnikov ostal dominanta zahodnega zatrepa doline. Rekonstruirani objekti z muzejsko predstavitvijo, prodajalno zelišč in gostilno Gastužem so lokalno kulturno središče.
– Romanska cerkev Marijinega obiskanja je edini ohranjeni del spodnjega samostana (ecclesia minor) Žičke kartuzije. Postavljena je bila med letoma 1169 in 1190. Je dominanta vzhodnega dela doline. Tlorisno pravokotna, orientirana cerkev z ožjim in višjim, pravokotno zaključenim prezbiterijem je zunaj podprta z oporniki. Krasita jo zahodni poznoromanski portal z reliefno luneto in portal, vzidan v južno steno ladje. V notranjščini so ohranjeni: romansko obokanje, slavoločna stena in korne sedilije. Stranska oltarja sta delo poznobaročnega kiparja Ferdinanda Galla iz leta 1757. Sedanja župnijska cerkev stoji sredi pokopališča.
3. člen
(1) Spomenik Špitalič pri Slovenskih Konjicah – Zgornji samostan Žičke kartuzije (EŠD 692) obsega nepremičnine: stavbe št. 339, 340, 341, 344, 345, 350, 351, vse k. o. 1116 – Slemene; parcele št. *49, 1087/30, 1100/6, 1100/7, 425/135 (del parcele med parcelama št. *49 in 438/1, obe k. o. 1116 – Slemene, v naravi del potoka pred vhodom v samostan), 434/3, 436/2, 437/1, 437/2, 438/1 (del parcele do vzhodnega roba parcele št. 436/2, k. o. 1116 – Slemene), 439/1, 439/2, 440/1, 440/2, 983/36, 993/2, 993/4 in 993/9, vse k. o. 1116 – Slemene.
(2) Spomenik Špitalič pri Slovenskih Konjicah – Cerkev Marijinega obiskanja (EŠD 759) obsega nepremičnine: stavbo št. 458, k. o. 1116 – Slemene; parcele št. *29/1, *29/2, *29/3, 202/7, 208/2 in 208/3, vse k. o. 1116 – Slemene.
(3) Vplivno območje Žičke kartuzije obsega nepremičnine: *1, *10, *11, *136, *139, *144, *164, *19/1, *19/2, *2/1, *20, *28/3, *3, *30, *35/1, *35/2, *37, *38, *39, *8/1, *8/2, *8/4, *8/5, *9, 1/1, 1/2, 10, 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1011/1, 1011/2, 1012/1, 1012/2, 1013, 1082/2 (del), 1082/4, 1082/5, 1082/6, 1082/7, 1082/9 (del), 1087/10, 1087/11, 1087/12, 1087/13, 1087/14, 1087/15, 1087/16, 1087/17, 1087/18, 1087/19, 1087/20, 1087/21, 1087/22, 1087/23, 1087/24, 1087/25, 1087/26, 1087/27, 1087/28, 1087/29, 1087/3, 1087/31, 1087/7, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1090/1, 1090/3 (del), 1090/5, 1093/1 (del), 1093/2, 1094 (del), 1095/1, 1095/3 (del), 1096/1, 1096/2, 1096/3, 1097/1, 1097/2, 1098/10, 1098/21, 1098/22, 1098/23, 1098/3, 1098/5, 1098/6, 1098/7, 1098/8, 1098/9, 1100/10, 1100/11, 1100/2, 1100/3, 1100/4, 1100/5, 1100/8, 1100/9, 1101 (del), 1104, 116, 1199, 12/1, 12/2, 1200, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 121/1, 121/2, 1210, 1219, 122, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1228, 1229, 123, 1233, 1234, 1236, 1237, 124, 125, 127, 128/1, 128/2, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 13, 130, 132, 133/1, 133/2, 133/3, 134, 135, 136/1, 136/2, 137, 14/1, 14/2, 14/3, 15, 157/1 (del), 157/2, 157/3, 157/4, 158 (del), 16, 169, 17, 170, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 174, 175/1, 175/3, 175/4, 176, 178/1, 178/4, 178/5, 178/6, 178/7, 179/1, 179/3, 179/4, 179/5, 79/6, 179/7, 18, 180/1, 180/2, 181/1, 181/2, 181/4, 181/5, 181/6, 181/7, 182, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 184/1, 184/2, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 187/1, 187/10, 187/11, 187/12, 187/2, 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 187/7, 187/8, 187/9, 188/1, 188/2, 189/2, 189/3, 189/4, 189/5, 19/1, 19/2, 190/1, 190/2, 191/1, 191/2, 192, 193/1, 193/2, 196/1, 196/2, 196/4, 196/5, 196/6, 196/7, 196/8, 196/9, 198/1, 198/2, 199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 199/8, 20, 200/1, 200/2, 202/1, 202/10, 202/11, 202/12, 202/13, 202/2, 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, 202/8, 202/9, 203, 204, 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 206/3, 206/6, 207, 208/1, 209, 21/1, 21/2, 210, 211/1, 211/2, 213/1, 213/2, 213/3, 214/1, 214/2, 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 214/7, 214/8, 216, 22, 221, 222, 223/1, 223/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 228/6, 229/1, 229/2, 229/3, 23, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/5, 231/6, 231/7, 232, 235, 236, 243/1, 243/3, 243/4, 245, 246, 248, 25,250/2, 250/3, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 255/5, 255/6, 255/7, 255/8, 255/9, 256, 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 258, 259/1, 259/2, 26, 260, 263, 266, 267/1, 267/2, 267/3, 268, 269, 27, 270/1, 270/2, 271, 272, 273/10, 273/12, 273/17, 273/18, 273/19, 273/2, 273/20, 273/21, 273/22, 273/23, 273/24, 273/26, 273/27, 273/28, 273/29, 273/3, 273/4, 273/5, 273/6, 276, 277, 279, 28, 280, 281, 283, 284/1 (del), 285/1, 285/2, 285/3, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 30/1, 30/2, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307/1, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18 (del), 307/9, 32/1, 32/2, 32/3, 332/1, 332/10, 332/13, 332/14, 332/15, 332/17, 332/18, 332/19, 332/2, 332/20, 332/21, 332/3, 332/5, 332/6, 332/7, 333/10, 333/11, 333/12, 333/14, 333/18, 333/19, 333/20, 333/21, 333/22, 333/23, 333/5, 334/1, 334/14, 334/15, 334/3, 334/4, 334/6, 334/7, 334/8, 336/1, 336/2, 339/17, 339/18, 339/21, 339/22, 339/24, 339/25, 339/26, 339/27, 339/28, 339/29, 339/4, 339/5, 34/1, 34/2, 342/1, 342/11, 342/12, 342/13, 342/15, 342/16, 342/17, 342/18, 342/19, 342/20, 342/22, 342/23, 342/24, 342/28, 342/29, 342/30, 342/31, 342/32, 342/33, 342/34, 35, 350, 351/2, 351/3, 351/4, 352, 354/1, 354/2, 355/1, 355/2, 355/4, 355/6, 355/7, 356, 357, 358/1, 358/10, 358/4, 358/5, 358/6, 358/7, 358/8, 358/9, 359/1, 359/2, 36, 360, 361, 362, 365, 366, 367, 368, 37, 370/1, 370/2, 372, 373, 374, 376, 377/1, 377/10, 377/3, 377/4, 377/5, 377/6, 377/7, 377/8, 377/9, 378/1, 378/2, 379, 38, 381, 383, 384/2, 384/3, 384/4, 384/5, 384/6, 384/7, 385, 386/1, 386/2, 387/1, 387/2, 39/1, 39/2, 391/1, 391/2, 393/1, 393/2, 394, 395/1, 395/2, 397/1, 397/2, 398/2, 398/3, 399/1, 399/2, 4/5, 40/1, 40/2, 400, 401, 402, 403/3, 403/4, 404/1, 404/3, 404/4, 405, 406/1, 406/2, 408, 409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 41, 412, 413, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 416/10, 416/11, 416/12, 416/2, 416/3, 416/6, 416/7, 416/8, 416/9, 422/3, 422/4, 422/5, 422/6, 422/7, 422/8, 425/113, 425/114, 425/135 (del), 425/136, 425/137, 426, 427/1, 427/2, 428/3, 428/4, 428/5, 428/6, 428/7, 428/8, 428/9, 43, 432/2, 432/3, 432/4, 432/5, 432/6, 433/3, 433/4, 433/5, 433/6, 433/7, 433/8, 433/9, 434/10, 434/4, 434/6, 434/7, 434/8, 434/9, 436/1, 438/1 (del), 44, 440/4, 440/5, 440/6, 440/7, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5, 442, 443, 452, 453, 456, 457/2, 458/3, 458/4, 459/1, 459/2, 459/3, 46/1, 46/10, 46/11, 46/12, 46/13, 46/14, 46/15, 46/16, 46/17, 46/18, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 460/5, 460/6, 460/7, 461, 462, 463, 464, 465/2, 465/3, 465/4, 465/5, 465/6, 465/7, 465/8, 466/1, 466/2, 468, 470/3, 470/4, 473/1 (del), 48, 49/3, 5/1, 5/2, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 51, 52, 53/1, 55, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59, 590/1, 590/2, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 65, 67, 68, 69, 7, 71, 72, 73/1, 73/2, 74, 75, 76/1, 76/2, 76/3, 77, 78, 79, 8/1, 8/2, 81, 82, 83/16, 83/17, 83/18, 83/19, 83/26, 83/27, 83/28, 83/29, 83/30, 83/31, 83/32, 83/33, 83/34, 83/35, 83/40, 83/41, 83/45, 83/47, 83/48, 83/49, 83/50, 83/51, 83/52, 83/53, 83/7, 9, 983/31, 983/33, 983/34, 983/35, 983/5 (del), 983/7, 989/1, 989/2 (del), 989/4, 990/10, 990/11, 990/4, 990/5, 990/6, 990/7, 990/8, 990/9, 991, 993/10, 993/6, 993/7, 993/8, 995/1, 995/2, 996, 997, 998, vse k. o. 1116 – Slemene; parcele št. *113, *118, *127, *30/1, *30/2, *34, *35/1, *35/2, *36/1, *36/2, *37/3, *39/1, *41/1, *41/2, 429/1, 429/2, 429/3, 429/5, 430/2, 432, 433/2, 433/3, 433/4, 433/5, 436/1, 437/1, 437/2, 438/1, 438/2, 438/3, 489/3, 490/1, 490/2, 490/3, 490/4, 490/5, 491/1, 491/2, 492/1, 492/2, 492/3, 493/1, 493/2, 494/1, 494/2, 496, 497, 499, 501/1, 501/2, 504, 506, 507, 509, 510/1, 510/2, 512, 513/10, 513/11, 513/12, 513/13, 513/14, 513/5, 513/6, 513/9, 514/1, 514/2, 514/3, 514/4, 514/5, 514/6, 514/7, 515, 516/1, 516/2, 516/3, 517, 519, 520/1, 520/2, 520/3, 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 524/2, 524/3, 525, 526/1, 526/2, 527/2, 527/3, 527/4, 528/1, 528/2, 530/1, 530/2, 531, 533/1, 533/2, 534, 536, 537, 539/1, 539/2, 540/1, 540/2, 540/3, 540/4, 542, 543, 544/1, 544/2, 544/3, 547, 548/1, 548/2, 549, 550/1, 550/2, 553, 554, 555, 556, 560/1, 560/3, 567, 568, 569, 570, 572/1, 572/2, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585/1, 585/2, 585/3, 586, 588, 590, 593/1, 593/10, 593/11, 593/2, 593/3, 593/4, 593/5, 593/6, 593/7, 593/8, 593/9, 595, 596/1, 596/2, 596/4, 596/5, 596/6, 596/7, 791/1 (del), 791/12, 791/14, 791/16, 791/34 (del), 791/61 (del), 792/1, 792/2, 793, 795/1 (del), 796/4, 796/5 (del), 806/1, 806/2, 807 in 983, vse k. o. 1117 – Tolsti Vrh.
4. člen
(1) Meje spomenikov in njihovega vplivnega območja so določene na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen 22. oktobra 2003, Uradni list RS, št. 11/03; datoteka z dne 2. februarja 2015; izvorno merilo 1:2880) ter vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in na topografski karti v merilu 1:25000.
(2) Izvirnike načrtov iz prejšnjega odstavka hranita ministrstvo, pristojno za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
5. člen
(1) Varovane sestavine Zgornjega samostana so:
– izjemna zgodovinska in krajinska celota kartuzije na zahodni strani doline, nad sotočjem potokov,
– javna kulturna namembnost celote,
– obzidje in obrambni stolpi samostana,
– vse arheološke ostaline samostana,
– obodni zidovi cerkve sv. Janeza Krstnika, Otokarjeve kapele in kapiteljske dvorane,
– gotska kapela, datirana 1469, skupaj z ostalinami velikega križnega hodnika in stavb ob njem,
– zidovi in ostaline malega križnega hodnika in prostori refektorija, knjižnice, prelature, kuhinje, jedilnice in shrambe,
– temelji stanovanjske stavbe za brate,
– nekdanje stanovanjsko in gospodarsko obodno poslopje ob južnem robu samostana, gotski obrambni stolp, zunanja kapela in gotska hiša,
– gotska stavba nekdanje prokurature z renesančnim arkadnim pritličnim hodnikom, gospodarsko poslopje z delavnicami, skladišči in kaščo v nadstropju,
– razvaline obodnega baročnega poslopja nad Soješko vodo,
– originalni kamniti gradbeni materiali: neobdelan lokalni kamen in klesani elementi (oken, portalov, obokov),
– Gastuž v celoti,
– rekonstruirani zeliščni vrt na travniku pred obzidjem,
– kamnite zložbe strug Soješke in Kumenske vode.
(2) Varovane sestavine Cerkve Marijinega obiskanja so:
– avtentična lokacija na uravnavi nad levim bregom potoka,
– sakralna namembnost cerkve,
– osnovna namembnost pokopališča okoli cerkve in njegove krajinske značilnosti,
– vse arheološke ostaline spodnjega samostana,
– vsi višinski in tlorisni gabariti cerkve in zvonika,
– pročelja cerkve v celoti, vključno z zunanjimi oporniki,
– vsi klesani kamniti srednjeveški elementi zidov, od talnega do venčnega zidca in odprtin,
– oba romanska portala v celoti,
– historične metode gradnje z apnenimi ometi in klesanimi kamni,
– obokanje v cerkvi, slavoločna stena in kamnite korne sedilije,
– baročna oltarna oprema, prižnica in neogotske orgle,
– krstilnik, datiran 1782,
– zvon, datiran 1663.
6. člen
(1) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje kulturnih, arhitekturnih, simbolnih, zgodovinskih, arheoloških in krajinskih vrednot v celoti,
– spodbujanje trajnostne rabe spomenika tako, da se dolgoročno ohranjajo varovane sestavine in razmerja med njimi,
– dovoljeni so posegi, ki upoštevajo predhodno pripravljen konservatorski načrt in trajno ohranjajo varovane sestavine,
– redno in strokovno vzdrževanje varovanih sestavin,
– pri morebitnem tehničnem posodabljanju in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba ohranjati varovane sestavine,
– omogočanje dostopa javnosti, ki ne ogroža varovanja spomenika, njegovih osnovnih funkcij ali varovanih sestavin.
(2) V spomeniku je prepovedano:
– postavljanje ali gradnja kakršnih koli novih trajnih ali začasnih objektov, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in predstavitev ter delovanje spomenika,
– trajno umetno osvetljevanje spomenika in brežin vodnih površin. Ob utemeljeni začasni osvetlitvi pročelij se ta izvede z zmanjšanim vplivom za nočne živali, z ničelnim sevanjem v nebo in časovno omejitvijo osvetljevanja po 22. uri,
– uporabljanje talnih svetilk.
(3) Za Zgornji samostan dodatno velja varstveni režim, ki določa ohranjanje:
– javne kulturne namembnosti,
– krajinskih značilnosti, vključno s parcelacijo in razmerji med ekstenzivno in intenzivno rabo,
– vseh višinskih in tlorisnih gabaritov prenovljenih stavb, Gastuža in obzidja s stolpi,
– obodnih zidov cerkve sv. Janeza Krstnika, Otokarjeve kapele in kapiteljske dvorane,
– gotske kapele, ostalin velikega križnega hodnika in stavb ob njem,
– zidov in ostalin malega križnega hodnika in prostorov refektorija, knjižnice, prelature, kuhinje, jedilnice, shrambe in temeljev stanovanjske stavbe za brate,
– gotske stavbe nekdanje prokurature z renesančnim arkadnim pritličnim hodnikom, gospodarskega poslopja z delavnicami, skladišči in nekdanjo kaščo ter razvalin obodnega baročnega poslopja nad Soješko vodo,
– stavbe Gastuža v celoti in gostinske namembnosti,
– arheoloških ostalin samostana,
– originalnega kamnitega gradbenega materiala: lokalnega kamna za zidavo in klesanih elementov,
– rekonstruiranega zeliščnega vrta,
– kamnitih zložb utrjenih bregov potokov in stari načini pozidave škarp ob bregovih voda.
(4) Za Cerkev Marijinega obiskanja dodatno velja varstveni režim, ki določa ohranjanje:
– sakralne namembnosti cerkve in namembnosti pokopališča,
– avtentične lokacije in njenih vrednot,
– vseh gabaritov in tlorisnih značilnosti cerkve in zvonika,
– pročelij cerkve z zunanjimi oporniki,
– klesanih elementov stavbe in načina zidave,
– obeh romanskih portalov v celoti,
– kamnitih obokov in sedilij v cerkvi,
– oltarne opreme, prižnice in orgel,
– krstilnika in zvona, datiranega 1663,
– arheoloških ostalin spodnjega samostana.
(5) Za pokopališče ob Cerkvi Marijinega obiskanja dodatno velja varstveni režim, ki določa:
– nadzor ob posegih v zemeljske plasti, razen pri izkopu že uporabljenih grobov,
– redno in strokovno vzdrževanje ter obnavljanje varovanih sestavin.
7. člen
Lastniki in upravljavci spomenika morajo omogočiti javnosti njegovo brezplačno dostopnost najmanj trikrat letno: ob kulturnem prazniku 8. februarja, 3. decembra in ob dnevih kulturne dediščine. Javni dostop ne sme ogrožati varovanih sestavin spomenika.
8. člen
Spomenik ima vplivno območje, s katerim se ohranja »območje tišine« Žičke kartuzije, ki ga zagotavlja naraven prostorski okvir Doline sv. Janeza Krstnika.
9. člen
Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje in vzdrževanje vedute in pogledov na zgornji samostan in cerkev spodnjega samostana, brez novih prostorskih dominant,
– ohranjanje rabe prostora in krajinskih vzorcev z obstoječo velikostjo in obliko parcel ter s tradicionalnimi načini kmetovanja oziroma obdelave tal; območja nekdanjih vinogradov se vzdržujejo pred zaraščanjem; ohranjajo se visokodebelni sadovnjaki in gozdni robovi,
– prepoved golosekov, novih gozdnih vlak in zasajanje neavtohtonih drevesnih vrst,
– varuje se prostorski odnos med zgornjim in spodnjim samostanom; nepozidani prostor med njima ohranja kmetijsko rabo in se ohranja pred zaraščanjem,
– ohranjanje prostora ribnikov in strug vodotokov z obrežnim rastjem,
– ohranjanje in arboristično negovanje lipe pred pokopališčem v Špitaliču; na njenem rastišču so prepovedani posegi, ki bi škodovali koreninskemu sistemu,
– izjemoma so dopustne s kulturovarstvenimi pogoji usklajene nujne, predvsem podzemne komunalne, prometne, energetske in telekomunikacijske ureditve,
– gradnja stavb je dovoljena na območjih obstoječe pozidave: gruč domačij, na kraju predhodnih objektov; širitev pozidave v odprto krajino ni dovoljena,
– ohranjanje stavbne strukture in tipologije (npr. gabariti, materiali), značilnih za dolino,
– prepoved gradnje in postavitev začasnih objektov na območju obstoječih odprtih prostorov, zlasti travnikov in vrtov, razen če so ti nujni za učinkovitejše ohranjanje in rabo spomenika, njegovo boljšo dostopnost in predstavitev,
– elementi grafičnega oblikovanja morajo biti oblikovani celostno ter dimenzionirani in umeščeni tako, da se podredijo primarnim označitvam kulturnega spomenika in njegovi pojavnosti v prostoru.
10. člen
Zgornji samostan in cerkev Marijinega obiskanja se označita s predpisanim znakom, tako da ta ne krni zgodovinske podobe ali posameznih delov spomenika.
11. člen
Za vse posege v spomenik in njegovo vplivno območje, razen če zakon ne določa drugače, je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda.
12. člen
Izvajanje tega odloka nadzira inšpektorat, pristojen za kulturno dediščino.
KONČNI DOLOČBI
13. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi zaznamuje status kulturnega spomenika na nepremičninah, navedenih v prvem in drugem odstavku 3. člena tega odloka.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Št. 62000-5/2015
Ljubljana, dne 24. junija 2015
EVA 2015-3340-0015
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti