Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1925. Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, stran 5118.

  
Na podlagi 10., 12. in tretjega odstavka 52. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in na podlagi četrtega odstavka 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), osmega odstavka 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C) ter petega odstavka 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
1. člen
V Uredbi o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11, 87/12, 63/13 in 38/14) se v četrtem odstavku 10. člena številka »2.042.267« nadomesti s številko »2.042.265«.
2. člen
V petem odstavku 15. člena se številka »51.613.200« nadomesti s številko »55.613.200«.
3. člen
V desetem odstavku 26. člena se številka »133.406.275« nadomesti s številko »114.536.776«.
4. člen
V tretjem odstavku 32. člena se številka »23.013.773« nadomesti s številko »23.388.985«.
5. člen
V enajstem odstavku 38. člena se številka »100.762.001« nadomesti s številko »84.567.256«.
6. člen
V tretjem odstavku 44. člena se številka »29.000.000« nadomesti s številko »25.000.000«.
7. člen
V petem odstavku 49. člena se številka »499.003« nadomesti s številko »504.482«.
8. člen
V tretjem odstavku 79. člena se številka »4.268.889« nadomesti s številko »3.312.734«.
9. člen
V četrtem odstavku 95. člena se datum »30. junija 2015« nadomesti z datumom »31. avgusta 2015«.
V petem odstavku se datum »30. junija 2015« nadomesti z datumom »31. avgusta 2015«.
10. člen
V sedmem odstavku 98. člena se besedilo »največ tri obrazložene zahtevke« nadomesti z besedilom »obrazložen zahtevek«.
11. člen
V četrtem odstavku 102. člena se datum »30. juniju 2015« nadomesti z datumom »31. avgustu 2015«.
12. člen
V enajstem odstavku 121. člena se datum »30. junij 2015« nadomesti z datumom »31. avgust 2015«.
13. člen
V tretjem odstavku 122. člena se v 2. točki črta besedilo »največ en«.
14. člen
V sedmem odstavku 127. člena se datum »30. 6. 2015« nadomesti z datumom »31. avgusta 2015«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
(prehodna določba)
(1) Postopki, začeti na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11, 87/12, 63/13 in 38/14), se končajo v skladu s to uredbo.
(2) LAS, ki je vložil obrazložene zahtevke za spremembo časovnih, vsebinskih in finančnih obveznosti v skladu s sedmim odstavkom 98. člena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11, 87/12, 63/13 in 38/14), lahko vloži zahtevek za spremembo časovnih, vsebinskih in finančnih obveznosti v skladu s spremenjenim sedmim odstavkom 98. člena uredbe.
(3) Upravičenec mora za zahtevke za izplačilo sredstev, vložene do uveljavitve te uredbe v skladu s četrtim odstavkom 102. člena oziroma enajstim odstavkom 121. člena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11, 87/12, 63/13 in 38/14), pridobiti uporabno dovoljenje, kulturnovarstveno soglasje ali naravovarstveno soglasje najpozneje do 31. avgusta 2015.
(4) Upravičenec, ki je vložil utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu z 2. točko tretjega odstavka 122. člena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11, 87/12, 63/13 in 38/14), lahko vloži utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu s spremenjeno 2. točko tretjega odstavka 122. člena te uredbe.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-32/2015
Ljubljana, dne 24. junija 2015
EVA 2014-2330-0192
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti