Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1917. Avtentična razlaga priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka, stran 5039.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13 – UPB1) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 7. redni seji dne 11. junija 2015 sprejel
A V T E N T I Č N O  R A Z L A G O
priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 2/14, 3/14)
1. člen
Sprejme se avtentična razlaga priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 2/14, 3/14), v delu, ki se nanaša na oblikovanje strehe proizvodov – prefabrikatov v območjih proizvodnih dejavnosti.
2. člen
V prilogi 1 pod točko 23 proizvod – prefabrikat v namenski rabi območja proizvodnih dejavnosti se besedilo pod opombo 40, ki se glasi:
»Proizvode – prefabrikate se obravnava glede na namembnost objekta. Upoštevati je potrebno vse pogoje glede gradnje, postavitve in oblikovanja za grajene enostavne ali nezahtevne objekte enake namembnosti, ki so določeni v splošnih prostorskih izvedbenih pogojih (npr. prefabrikat vrtna lopa se obravnava kot mala stavba).«
razlaga, kot sledi:
Prefabrikati so tipski objekti, zato imajo tipsko obliko in oblikovalsko lahko odstopajo od predpisanih določil v Odloku o OPN. Zato se določba glede oblikovanja strehe objektov v območjih proizvodnih dejavnosti (IP, IG, IK) ne upošteva.
3. člen
V prilogi 1 pod točko 23 proizvod – prefabrikat v namenski rabi območja proizvodnih dejavnosti se besedilo pod opombo 41, ki se glasi:
»Proizvode – prefabrikate se obravnava glede na namembnost objekta. Dovoljeno je umeščati tudi objekte, ki presegajo določila o velikosti in drugih pogojih za enostavne in nezahtevne objekte. Upoštevati je potrebno vse pogoje glede gradnje, postavitve in oblikovanja, ki veljajo za grajene manj zahtevne objekte enake namembnosti in so določeni v splošnih, podrobnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojih (npr. prefabrikat skladišče 2000,00 m2 se obravnava kot 1252 skladišča).«
razlaga, kot sledi:
Prefabrikati so tipski objekti, zato imajo tipsko obliko in oblikovalsko lahko odstopajo od predpisanih določil v Odloku o OPN. Zato se določba glede oblikovanja strehe objektov v območjih proizvodnih dejavnosti (IP, IG, IK) ne upošteva.
4. člen
Avtentična razlaga je sestavni del odloka.
5. člen
Avtentično razlago se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-1/2008
Škofja Loka, dne 15. junija 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti