Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1911. Odlok o dopolnitvi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica, stran 5035.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 – Odl. US, 92/13), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 80/13), Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14, 8/15 in 37/15) je Občinski svet Občine Sevnica na 8. redni seji dne 17. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica
1. člen
Za 4. členom Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 68/08, 46/14) se doda novo poglavje, ki se glasi:
»Način izvajanja gospodarske javne službe
4.a člen
(1) Občina Sevnica izvaja gospodarsko javno službo javne razsvetljave ob državnih cestah znotraj naselij, lokalnih cestah, javnih poteh, javnih površinah, kulturnih spomenikih in cerkvah.
(2) Občina Sevnica ob lokalnih cestah, javnih poteh, javnih površinah, kulturnih spomenikih in cerkvah v nočnem času, in sicer od 23. ure do 4. ure zjutraj, izvede ugašanje javne razsvetljave.
(3) Ob državnih cestah znotraj naselij se izvede zmanjšanje svetilnosti v skladu s Priporočili SDR cestne razsvetljave (PR5/2–2000) v nočnem času, in sicer od 23. ure do 4. ure zjutraj.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2015
Sevnica, dne 18. junija 2015
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti