Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1899. Sklep o določitvi cene za izvajanje storitve pomoč družini na domu, stran 4987.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), Odloka o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu (Uradni list RS, št. 43/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 6/12) in Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 5. redni seji dne 17. 6. 2015 sprejel
S K L E P
o določitvi cene za izvajanje storitve pomoč družini na domu
1. člen
Dom starejših občanov Trebnje izvaja storitev »pomoč na domu« za Občine Mirna, Mokronog - Trebelno, Trebnje in Šentrupert v skupnem obsegu 106 efektivnih ur na oskrbovalko mesečno.
Občina subvencionira storitev neposredne socialne oskrbe na podlagi dejanskega števila opravljenih efektivnih ur pri uporabnikih storitve, kar se podrobneje opredeli v letni pogodbi med občino in izvajalcem.
2. člen
Cena storitve programa pomoči družini na domu znaša:
– ekonomska cena storitve 15,72 evrov na efektivno uro,
– strošek vodenja, koordiniranja in stroške strokovne priprave dogovorov, ki se preračunajo za 0,60 delavca, znašajo 2.703,49 € mesečno. Razdelitev se med občinami Mirna, Mokronog - Trebelno, Trebnje in Šentrupert izvede glede na dejansko število uporabnikov.
Celotni stroški neposredne socialne oskrbe za delo v nedeljo in na dan, ko je z zakonom določen kot dela prost dan, znaša 17,39 €/efektivno uro.
3. člen
Subvencija občine znaša v višini 60 % ekonomske cene storitve.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Izvajalec pa začne uporabljati ceno iz 2. člena tega sklepa s prvim dnem naslednjega meseca po prejemu soglasja občin Mirna, Mokronog - Trebelno, Trebnje in Šentrupert.
Št. 122-0062-2014
Mokronog, dne 17. junija 2015
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti