Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1886. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Grosuplje, stran 4962.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12 in 76/14 – odločba Ustavnega sodišča RS), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09 in 51/10), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 5. seji dne 10. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Grosuplje
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 86/13).
2. člen
V 1. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi: »Spremembe in dopolnitve programa opremljanja za vodovodno in kanalizacijsko omrežje so prikazane v programu opremljanja »Vodovod in kanalizacija v Občini Grosuplje«, ki ga je izdelalo podjetje Espri d.o.o. iz Novega mesta v maju 2015«.
3. člen
Besedilo 8. člena se črta in se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, pri čemer se za daljinsko ogrevanje, ceste, javne in odprte površine ter površine za ravnanje z odpadki upošteva grafične priloge osnovnega programa opremljanja izdelovalca Matrike d.o.o. iz oktobra 2013, za vodovodno in kanalizacijsko omrežje pa grafične priloge programa opremljanja »Vodovod in kanalizacija v Občini Grosuplje« izdelovalca Espri d.o.o. iz maja 2015.«
4. člen
(1) Drugi odstavek 10. člena se črta in se ga nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»
VODOVOD
Strošek na enoto stavbnega zemljišča 
– Cp(ij) v EUR/m2
Strošek na enoto neto tlorisne površine 
– Ct(ij) v (EUR/m2)
Obračunska območja
Primarna komunalna oprema
Sekundarna komunalna oprema
Skupaj
Primarna komunalna oprema
Sekundarna komunalna oprema
Skupaj
VO1
0,92
1,37
2,29
2,94
4,52
7,47
VO2
1,12
1,35
2,47
2,77
3,65
6,42
VO3
1,01
1,67
2,68
3,17
4,97
8,14
VO4
1,14
1,48
2,62
3,55
4,32
7,87
VO5
1,03
2,04
3,06
4,41
8,75
13,16
VO6
0,92
1,81
2,73
3,44
6,76
10,20
VO7
1,18
1,52
2,70
3,76
5,00
8,76
KANALIZACIJA
Strošek na enoto stavbnega zemljišča 
– Cp(ij) v EUR/m2
Strošek na enoto neto tlorisne površine 
– Ct(ij) v (EUR/m2)
Obračunska območja
Primarna komunalna oprema
Sekundarna komunalna oprema
Skupaj
Primarna komunalna oprema
Sekundarna komunalna oprema
Skupaj
KA1
3,91
2,28
6,19
11,72
6,97
18,69
KA2
3,91
2,77
6,68
11,72
8,03
19,75
KA3
3,91
3,86
7,77
11,72
12,59
24,31
KA4
3,79
3,53
7,33
11,41
9,70
21,11
DALJINSKO
OGREVANJE
Strošek na enoto stavbnega zemljišča 
– Cp(ij) v EUR/m2
Strošek na enoto neto tlorisne površine 
– Ct(ij) v (EUR/m2)
Obračunsko območje
Primarna in sekundarna komunalna oprema skupaj
Primarna in sekundarna komunalna oprema skupaj
DO1
9,47
17,20
CESTE
Strošek na enoto stavbnega zemljišča 
– Cp(ij) v EUR/m2
Strošek na enoto neto tlorisne površine 
– Ct(ij) v (EUR/m2)
Obračunski območji
Primarna komunalna oprema
Sekundarna komunalna oprema
Skupaj
Primarna komunalna oprema
Sekundarna komunalna oprema
Skupaj
CE1
8,33
8,50
16,83
20,79
23,28
44,07
CE2
5,99
4,86
10,85
19,28
14,53
33,81
JAVNE IN ODPRTE POVRŠINE
Strošek na enoto stavbnega zemljišča 
– Cp(ij) v EUR/m2
Strošek na enoto neto tlorisne površine 
– Ct(ij) v (EUR/m2)
Obračunsko območje
Primarna in sekundarna komunalna oprema skupaj
Primarna in sekundarna komunalna oprema skupaj
JZ1
1,44
4,62
POVRŠINE ZA RAVNANJE Z ODPADKI
Strošek na enoto stavbnega zemljišča 
– Cp(ij) v EUR/m2
Strošek na enoto neto tlorisne površine 
– Ct(ij) v (EUR/m2)
Obračunsko območje
Primarna in sekundarna komunalna oprema skupaj
Primarna in sekundarna komunalna oprema skupaj
RO1
0,36
1,15
«
(2) V 10. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Vse vrednosti v drugem odstavku tega člena so navedene na datum maj 2015.«
5. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(časovni načrt)
Časovni načrt izgradnje nove komunalne opreme je sledeč:
Za vodovodno omrežje Dole pri Polici:
– pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na zemljiških parcelah, ki bodo služile komunalni opremi
pridobljene
– izdelava projektne in tehnične dokumentacije
izdelana
– gradnja komunalne opreme
v izvajanju
– tehnični pregled iz izdaja uporabnega dovoljenja
do 30. 10. 2015
Za vodovodno omrežje Male pri Škocjanu:
– pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na zemljiških parcelah, ki bodo služile komunalni opremi
pridobljene
– izdelava projektne in tehnične dokumentacije
izdelana
– gradnja komunalne opreme
v letu 2016
– tehnični pregled iz izdaja uporabnega dovoljenja
do 30. 9. 2016
Za kanalizacijsko omrežje Veliko Mlačevo:
– pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na zemljiških parcelah, ki bodo služile komunalni opremi
do oktobra 2015
– izdelava projektne in tehnične dokumentacije
do novembra 2015
– gradnja komunalne opreme
v letu 2016
– tehnični pregled iz izdaja uporabnega dovoljenja
do 30. 12. 2016
«
6. člen
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po določilih tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-008/2013
Grosuplje, dne 10. junija 2015
 
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti