Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2015 z dne 24. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2015 z dne 24. 6. 2015

Kazalo

1856. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije, stran 4885.

  
Na podlagi 11. člena Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 39/99 – ZMPUPR, 73/03 – razlaga, 100/04, 81/05 in 105/07) sklepajo pogodbene stranke
1. kot predstavnika delodajalcev:
– Vlada Republike Slovenije, ki jo po pooblastilu zastopa minister dr. Peter Gašperšič,
in
– Energetska zbornica Slovenije, ki jo zastopa Marjan Eberlinc, predsednik Energetske zbornice Slovenije,
ter
2. kot predstavnika delojemalcev:
– Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, ki ga zastopa predsednik Branko Sevčnikar,
in
– Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije, ki ga zastopa predsednik Peter Bršek,
A N E K S  Š T. 4
h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije
1. člen
(uvodna določba)
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:
– da je bila dne 28. 6. 1996 sklenjena Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 39/99 – ZMPURP, 73/03 – razlaga, 100/04, 81/05 in 105/07), ki je bila dne 6. 7. 1996 vpisana v Register kolektivnih pogodb pod zap. št. 25/01;
– da je v Uradnem listu RS, št. 100/04 objavljen Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije;
– da je v Uradnem listu RS, št. 81/05 objavljen Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije;
– da je v Uradnem listu RS, št. 105/07 objavljen Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije, ki določa, da se Vlada Republike Slovenije in predstavniki delojemalcev strinjajo, da se kot stranka kolektivne pogodbe na strani delodajalcev vključi Energetska zbornica Slovenije;
– da je bil sprejet Zakon o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit).
2. člen
(izstop vlade)
Pogodbene stranke se strinjajo, da z uveljavitvijo tega aneksa Vlada Republike Slovenije izstopa kot pogodbena partnerica iz Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije.
3. člen
(stranka na strani delodajalcev)
Pogodbene stranke se strinjajo, da je od uveljavitve tega aneksa dalje stranka Kolektivne pogodbe za dejavnost premogovništva Slovenije na strani delodajalcev Energetska zbornica Slovenije.
4. člen
(veljavnost)
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-85/2015
Ljubljana, dne 14. aprila 2015
EVA 2015-2430-0033
Predstavnika delodajalcev:
po pooblastilu 
Vlade Republike Slovenije
Ministrstvo za infrastrukturo
dr. Peter Gašperšič l.r.
minister
 
Energetska zbornica Slovenije
Marjan Eberlinc l.r.
predsednik 
Energetske zbornice Slovenije
 
Predstavnika delojemalcev:
Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije
Branko Sevčnikar l.r.
predsednik
 
Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije
Peter Bršek l.r.
predsednik
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 15. 5. 2015 izdalo potrdilo št. 02047-14/2005-13 o tem, da je Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 27/1.

AAA Zlata odličnost