Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1494. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, stran 3988.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G in 65/14) Vlada Republike Slovenije sprejme
S K L E P
o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (Uradni list RS, št. 18/09, 22/10, 45/10, 43/11, 35/12, 74/13 in 30/15) se v prvem odstavku 3. člena v 1. točki pod č) v prvi alineji za podpičjem doda besedilo »Nataša Mrzlikar, namestnica;«
Za točko k) se doda nova točka l), ki se glasi:
»l) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo:
- mag. Nena Dokuzov, članica; Darko Sajko, namestnik;«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-24/2015
Ljubljana, dne 19. maja 2015
EVA 2015-2330-0099
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost