Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1481. Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Jankoviči in Bedenj, stran 3936.

Na podlagi vsebine 12. in 17. člena Zakona o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 6. redni seji dne 14. 5. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembi poteka meje med naseljema Jankoviči in Bedenj
1. člen
Na območju Občine Črnomelj se meja med naseljema Jankoviči in Bedenj spremeni, in sicer v novo nastali del območja naselja Jankoviči preidejo naslednje parcelne številke v celoti:
269/2, 276/1, 269/3, *197, vse k.o. Bedenj (v celoti) in del parc. št. 3093, k.o. Bedenj. Spremenjeni del meje med obema naseljema Jankoviči in Bedenj je razviden iz grafične priloge, ki je sestavni del odloka in v evidenci Registra prostorskih enot Republike Slovenije.
2. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, v skladu z 18. členom Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, po uveljavitvi tega odloka izvede vse potrebne spremembe podatkov v evidenci Registra prostorskih enot.
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka po uradni dolžnosti dolžni uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
3. člen
Stroški za označevanje novega dela naselja, morebitne prestavitve starih označb naselja kot posledice spremenjene meje med naseljema, zamenjave ter izdelave tablic z novimi hišnimi številkami in stroški zamenjav osebnih dokumentov v novem delu naselja Jankoviči, v celoti bremenijo lastnike objektov v območju spremenjenega dela meja med naseljema Jankoviči in Bedenj.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/2015
Črnomelj, dne 14. maja 2015
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost