Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1479. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka: javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 3935.

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10 in 2/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 6. redni seji dne 7. maja 2015 sprejel
S K L E P
1.
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka: javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
2.
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Škofja Loka:
1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
1.1. Cena javne infrastrukture: 0,0000 EUR/kg obdelanih odpadkov
1.2. Cena storitve: 0,0922 EUR/kg obdelanih odpadkov
2. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
2.1. Cena javne infrastrukture: 0,0000 EUR/kg odloženih odpadkov
2.2. Cena storitve: 0,1331 EUR/kg odloženih odpadkov.
Cene za navedeni obvezni občinski gospodarski javni službi, ki jih kot glavni izvajalec izvaja družba Saubermacher Slovenija d.o.o. in Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. kot soizvajalec, bo uporabnikom zaračunaval izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni ravnanja z odpadki na območju Občine Škofja Loka, št. 353-14/2000, z dne 16. 5. 2013, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 49/13.
4.
Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati od 1. 6. 2015 dalje.
Št. 354-0030/2015
Škofja Loka, dne 7. maja 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost